Laat uw materiaal niet stilstaan

Ons unieke platform faciliteert de matchmaking.

Alleen maar voordelen.

Efficiënt

Bruikleen uw materiaal met een bedrijf naar keuze op een eenvoudige manier.

Duurzaam

Voorkom verspilling terwijl u bouwt aan duurzame relaties met andere bedrijven.

Laagdrempelig

Het platform is heel gebruiksvriendelijk waardoor u snel aan de slag kan.

Op maat

Deel enkel intern, enkel met vertrouwde contacten, met gelijkaardige bedrijven, of net zeer breed!

Vraag-en aanbodgedreven

Een oplossing voor zowel uw stilstaande materialen als uw zoektocht.

Veilig

Goede afspraken maken goede vrienden. Raadpleeg hier de huisregels.

Zo eenvoudig is het

Stap 1 - Zoek
Ga gericht op zoek
Zoek en filter op regio, het type toestel en de bruikleenperiode. Sharing Logistics voorziet u van een gepersonaliseerd aanbod.
Stap 2 - Reserveer
Doorloop de checklist & reserveer
Wanneer u klaar bent om te reserveren doorloopt u een checklist. Zo zijn zowel u als de eigenaar zeker dat alles helder is.
Stap 3 - Bruikleen
Ontleen zorgeloos het materiaal
Na goedkeuring van de eigenaar kan u vanaf het afgesproken tijdstip gebruik maken van het toestel.

De toepassing van het deeleconomie-principe op logistieke assets schept heel wat mogelijkheden voor ons als groeionderneming. We verwachten via dit VIL-deelplatform de flexibiliteit te verkrijgen die we hard nodig hebben in onze groei en niet economisch verantwoord kunnen realiseren via de klassieke huurkanalen.

Over Sharing Logistics

De missie van Sharing Logistics is een gebruiksvriendelijk platform aanbieden dat het mogelijk maakt om kostenefficiënt een veelheid aan assets te delen, met bekenden en eventueel met anderen. Door een goede match van vraag en aanbod streven we naar meer samenwerking tussen bedrijven, zowel buren als sectorgenoten wat verder weg.

Ons verhaal

Stilstand kost de logistieke sector handenvol geld. Het aantal assets en diensten dat niet voor 100% gedurende de dag benut wordt is eindeloos. Met het project ‘Sharing Logistics’ streven VIL & Howest via de uitbouw van een webplatform een efficiëntere bezettingsgraad na van deze logistieke assets en diensten door het aanbod met de vraag te matchen. Na afloop van het door VLAIO gesubsidieerde project heeft Howest de uitbating van het platform op zich genomen.

Frequently asked questions

Neen. Het platform is een B2B-platform en richt zich exclusief op bedrijven.

Neen, huren niet, maar u kan wel iets ontlenen van een andere firma.

Ja, dat kan. Sharing Logistics is een deelplatform, het is niet de bedoeling om te concurreren met verhuurbedrijven. Dus een 'commercieel' tarief vragen, raden we niet aan. Maar u mag natuurlijk wel een kostendekkende 'bruikleenvergoeding' vragen, ev. aangevuld met verbruikskosten. Wees vooral transparant naar de ontlener! En dit al van in het begin. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Verhuur impliceert een winstoogmerk, en dat kan belangrijke gevolgen hebben. Bijvoorbeeld naar de verzekering toe. Een verzekeringspolis kan expliciet de verhuur van materiaal uitsluiten. Bruikleen impliceert géén winstoogmerk, dit kan zelfs gratis. Dit is dikwijls wél toegestaan in verzekeringspolissen. Daarom is het onderscheid belangrijk.

Hoe uw verzekeringsmaatschappijen omgaan met bruikleen, daarvoor neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar.

Goede vraag! Het Sharing Logistics platform zelf biedt géén verzekeringen aan, dit is bijvoorbeeld een van de verschilpunten met een verhuurfirma. Verzekeringsmaatschappijen laten soms bruikleen toe, maar niet altijd. Dit is dus iets wat u best vooraf goed afcheckt met uw verzekeringsmakelaar!

Dat zou kunnen: het is mogelijk dat de eigenaar (de leasingmaatschappij) het niet toelaat dat u het materiaal waarvan zij eigenaar zijn uitleent. Ook naar de verzekering toe is het onzeker of het mag of niet.

U checkt dit dus best op voorhand af met zowel de leasingmaatschappij als de verzekeringsmaatschappij.

Enkel bedrijven kunnen registreren op het Sharing Logistics platform, dat is dus een check die is ingebouwd. We gaan er van uit dat bedrijven die willen meewerken aan dit platform, te vertrouwen zijn.

Maar: goede afspraken maken goede vrienden en gebruik zeker voor onbekende firma's de checklist die ingebouwd zit in het platform! En documenteer goed de staat van uw materiaal, zowel wanneer u het uitleent als op het moment van teruggave.

En het staat u ook altijd vrij om een vraag negatief te beantwoorden. Maar doe dit dan wel zo vlug als mogelijk! Niet antwoorden op vragen om materiaal te ontlenen, laat een zeer slechte indruk na. En u laat een collega-ondernemer in de kou staan.

Neen, u bent daar niet toe verplicht.

Waar u zich als gebruiker van het Sharing Logistics-platform wél toe engageert, is het snel beantwoorden van vragen om iets uit te lenen. Zo laat u uw collega-ondernemer niet in het ongewisse, laat u hem/haar niet in de kou staan.

Dit is iets wat u in onderling overleg moet bepalen: waar, wanneer, hoe gebeurt het transport, ...

Om achteraf discussies te voorkomen, gebruik zeker de standaard bruikleenovereenkomst die het Sharing Logistics-platform ter beschikking stelt. Daarin staat duidelijk dat de ontlener verantwoordelijk is voor alle schade die toegebracht werd tijdens de ontleenperiode.

Zorg er ook voor dat u bij afhaling zeer goed de staat van het materiaal heeft gedocumenteerd. Neem bv. foto's, of maak een video. Dit kan ev. bij discussie als bewijsmateriaal gebruikt worden. Ideaal is een beschrijving zoals het ook bij verhuur gebeurt, een beschrijving die door beide partijen wordt ondertekend.

Neen, het Sharing Logistics-platform levert als enige service de beschikbaarheid van het platform, zonder tussen te komen in de contacten tussen uitlener en ontlener.

Het Sharing Logistics-platform kan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor transacties die via het platform werden geregeld, voor problemen die zich naar aanleiding van die transacties hebben voorgedaan.