Onze huisregels

Het algemene principe is te handelen als een goede huisvader en gezond boerenverstand te gebruiken, naast het feit dat goede afspraken goede vrienden maken.

Dit platform is bedoeld om enerzijds assets en dergelijke die tijdelijk niet gebruikt worden ter beschikking te stellen van collega’s, tegen een basisvergoeding en anderzijds om bij pieken dergelijke assets te ontlenen.

Meer concreet:

  • Gebruik je echte identiteit
  • Respecteer je collega’s, respecteer hun assets, respecteer de gemaakte afspraken, bv. over het moment van teruggave.
  • Gebruik het platform niet als uithangbord en reclametool, maar wel om concrete vragen te stellen of een concreet aanbod te doen.
  • Hou je informatie up-to-date en vermeld alle essentiële informatie, denk bv. aan het vermelden van de nodige certificaten en attesten die verplicht zijn bij het gebruik van bepaalde assets, maar ook aan mogelijke kosten voor het gebruik, zowel kosten voor het lenen, het gebruik (bv. verbruiksgoederen) als transport van het asset.
  • Voor een vlotte afhandeling: gebruik de checklist en indien gewenst het standaard contract.
  • Controleer ook steeds samen de assets bij het uitlenen én bij teruggave.
  • Hou de dialoog zinvol, to the point. En neem zeker rechtstreeks contact met de aanbieder bij vragen rond het gebruik, of bij problemen en schade.
  • Assets mogen enkel gebruikt worden door personen die over de nodige kennis, ervaring en indien nodig attesten en certificaten beschikken. De ontlener zal daarop controleren.
  • Het platform is niet perfect, maar we willen wel de wereld vooruithelpen. Het platform kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de assets die worden aangeboden via het platform, voor gemaakte afspraken tussen aanbieders en ontleners, of enige schade die voortkomt uit het gebruik van het platform.
  • Door gebruik te maken van het platform, verklaart u zich akkoord met deze huisregels.